Aklın Yolu Bir

| 18 Şubat 2009 Çarşamba


Deniz Boran'ın Arkitera'da "Akıllı Büyüme" üzerine yayınlanan makalesi gerçekten şehir ve bölge plânlama, mimarlık, kentsel dönüşüm, belediyecilik gibi alanlarda ve konularda farklı bakış açıları kazandırıyor. Ulaşım konusunda farklı alternatifler sunmanın yanında, ana arterlerle bağlantılı yeni ulaşım yolları ve aktarma sisteminin mümkün kılındığı bir ulaşım plânlaması öneriyor Boran. Ayrıca bu büyüme kavramının kentin kendi içinde kurduğu dinamikler ve ekonomik yapılarla da sürekli bir iletişim hâlinde olduğu ve bu iletişimin büyümenin hedeflerini mümkün kılacak yollar açtığını da söyleyebiliriz. Ancak Deniz Boran'ın asıl bahsettiği büyüme kavramının "akıl" ile ele alınması gerekliliği. Akıllı Büyüme prensipleri ile bu alanda yapılacak eylemlerin ve etkinliklerin, ulaşılacak hedefleri sürekli ve geçerli kılacağını söyleyen Boran, beni bir kez daha kent, ulaşım, dönüşüm, büyüme vb. konularda düşünmeye itti. Makalenin tamamını okumak isteyenler için:

Deniz Boran - Büyümenin Aklı Olur mu?

0 yorum: