En İyi İhtimalle

| 4 Eylül 2009 Cuma
Deniz Gül bildiriyor:

EN İYİ İHTİMALLE

Cevdet Erek
Köken Ergun
Deniz Gül
Gözde İlkin
Yasemin Özcan Kaya
Nalan Yırtmaç

1-15 Eylül
Açılış: 1 Eylül 2009 Salı 19:00
Tartışma: 5 Eylül 2009 Cumartesi, 17:00
„Misafir sanatçı programlarının konsepti, hedefleri ve yararları“
Sergi sanatçıları, Öykü Özsoy, Serra Özhan ve Adnan Yıldız ile (Skype
aracılığıyla)

Adres: Tatar Beyi Sokak 27 Kuledibi İstanbul

Sanatçı misafirlik programları günümüzde gittikçe daha yaygın bir
kültürel üretim aracı haline gelmekte. Sanatçılara başka bir çevrede
zaman harcama, başka bir sanat ortamını deneyimleme, o yerin içinde ve
ötesinde ağ kurma olanağı sunuyor. Ayrıca, sergi konseptindeki kısa
dönemli konaklamaları kapsayan bir sergi kurulumu çeşidi oluştu.
Böylece, sanatçılar sergi konsepti çerçevesinde kısa zamanda yeni
çalışmalar üretmek için başka bir çevreye davet ediliyor ya da
gönderiliyor. Sanatçı rezidansları küratörel araştırmalar için faydalı
kaynaklar, ağ oluşumu için önemli bir araç olabilir; sanatçının
deneyimini ve uygulamalarını katalize edebilir. En iyi ihtimalle hem
sanatçı, hem kurum, hem de içerideki ve dışarıdaki sanat ortamı
kazançlı çıkar.

„En İyi İhtİmalle“ adlı sergide Cevdet Erek, Köken Ergun, Deniz Gül,
Gözde İlkin, Yasemin Özcan Kaya ve Nalan Yırtmaç misafirlik
programlarında geliştirilmiş çalışmaları ve projeleri sergiliyorlar.

Cevdet Erek, 2008 yılında Mataro’daki Can Xalant Centre for Creation
and Contemporary Thought’ta 1 aylık konaklaması süresinde „Sanatçıyı
Gölgeleyen Anıt“ fikrini geliştirdi. Fikir, sanat için yurtdışında,
„dışarıda“ veya hareketlilik halinde olan insanlara ithaf edilmiş
ironik bir kahramanlık metninin biçimlendirdiği gölgeliğin yapımını
içeriyor. Gölgelik, önümüzdeki ay Barcelona’da Capella’da
sergilendikten sonra gerçek yerine yerleştirilecek. Erek „En İyi
İhtimalle“de gölgeliğin küçük modelini sergiliyor.

Köken Ergun 2004’te 6 ay kaldığı New York’taki Location One’da „So
Much“ adlı performans videosunu çekti. Kentin merkezi yerlerinde daha
önce bir bilgisayar virüsü olarak tasarladığı „there is so much love
in this world“ (bu dünyada çok fazla sevgi var) metnini taşıyan el
ilanları dağıttı. Bir kampanyaymış gibi kurgulanan bu performansta
Ergun dağıtım stratejilerini uyarlıyor ve bu stratejilerin toplumsal
ve politik amaçlarını sorguluyor.

2008 yılında Deniz Gül iki ayını Tokyo Wonder Site, Institute of
Contemporary Arts and International Cultural Exchange’ de geçirdi.
Burada, „Stop Mama Stop!“ (Dur Anne Dur) başlığı altında iki video
çalışması yaptı. Çalışmalardan ilki bir annenin evde kızının saçlarını
keserken görüntülerken, diğerinde ise bir anne kızıyla ip atlıyor. Her
iki videoda da annenin eylemlerinin kızı tarafından durdurulmaya
çalıştığını izliyoruz; oysa kızın, anneliğe özgü kontrol ve disipline
karşı gelmekte başarılı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

2006 yılında Gözde İlkin „Topkapı“ adlı sergi için 2 ay konakladığı
Spedition Bremen’de Alman sanatçı Susanne Katherina Willand ile
birlikte çalıştı. Her iki sanatçı da „Yer“ adlı projeleri için kişisel
gündelik kültür kesitleri ve sembolleri içeren mendiller işlediler ve
bu mendilleri seyircilerin içinde oturabileceği bir çadır formunda
yerleştirdiler. Serginin ardından İlkin’in bir perdeye çevirdiği
mendiller Willand’ın çerçevelenmiş iki işlemesinin yanında sergiliyor.

2005 ve 2007 yılları arasında Yasemin Özcan Kaya diğer 14 sanatçıyla
birlikte Transfer adlı Alman-Türk değişim projesine katıldı.
Almanya’daki 2 aylık misafir sanatçılığın ardından Özcan Kaya
İstanbul’da coğrafi temsili ve kültür politikalarını yansıttığı
„Transfer ziyareti“ adlı videoyu çekti. „Transfer ziyareti“ videosu
2007’de Istanbul, Aachen, Bochum ve Münster’de sergilendi.

Burada slayt gösterimi şeklinde sunulacak olan Münih defteri adlı
çalışmadaki kolajlar 2004 yılında Münih’te hazırlandı. Bir Hafriyat
sergisi olan „Yalan Dünya/Falsche Welt“ çerçevesinde Nalan Yırtmaç 2
ayını Rathausgalerie’de geçirdi. Yırtmaç, bu sergi için „Obez insanlar
terörist olamazlar“ adlı stensili yapmıştır.

Manzara İstanbul, Almanya’dan üç kurumun işbirliği ile Galata Kulesi
yakınlarındaki Tatar Beyi sokakta zemin katında sergi alanı bulunan
dört katlı rezidans binasında gerçekleştirecektir. Misafir sanatçılar
kurumlar tarafından seçilip gönderilirken, sergi alanı programı
Manzara Perspectives, Anna Heidenhain ve Kristina Kramer tarafından
organize edilecektir.

0 yorum: