İçelim, güzelleşelim!

| 9 Eylül 2009 Çarşamba
Sokakta içki içmek suç mu?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Av. Bürgehan Emrağ, sokakta içki içmenin ceza kanunu anlamında suç olmadığını söylüyor. Aynı zamanda Kabahatler Kanunu’nda da durumun kabahat olmadığını belirtiyor. Emrağ, buna karşılık belediye ve diğer kolluk görevlilerinin sokakta içki içen insanları görünce onlara bunun bir kabahat olduğunu, sokakta veya parkta içki içmenin yasak olduğunu söylediklerini anlatıyor. Yasağın dayanağı olarak da “1608 sayı ve 15.05.1930 tarihli Umuru Belediye’ye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun” ve “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Yönetmeliği"ni gösterdiklerini söylüyor. Emrağ, “Bu hükümlerin uygulanması doğru değildir, keza hükümler incelendiği zaman sokakta içki içmenin yasak olduğunu gösteren bir düzenleme bulunmamaktadır” diyor.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda içki ile ilgili dolaylı olarak tek bir düzenlemenin mevcut olduğunu ve onun da sarhoşluğu düzenlediğini belirten Emrağ, “Kabahatler Kanunu’nun 35’inci maddesine göre; “Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan kişiye, kolluk görevlileri tarafından 50 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kişi, ayrıca sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında tutulur” diyor.

Bürgehan Emrağ, sokakta içki içmenin yasak değil, sarhoş olup çevrenin huzurunu bozmanın yasak olduğunu, fakat bu halde bile polisin veya herhangi bir kolluk görevlisinin döverek veya güç kullanarak baskı kurması ve yasak olmayan bir hususu yasak kılmasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu sözlerine ekliyor.

0 yorum: