Tasarım Konusunda Adımlar...

| 20 Eylül 2009 Pazar
"Tasarım politikaları ve stratejileri oluşturulması, Ulusal Tasarım Programı’nın hazırlanması ve uygulanması yönünde önerilerde bulunmak amacıyla Türk Tasarım Danışma Konseyi kuruldu. Konseyin, tasarımcı ve sanayici işbirliğini sağlaması ve tasarım bilincini oluşturması hedefleniyor.
Tasarım bilincinin oluşturulması için yarışmalar düzenlenmesi ve sergiler açılması yönünde kararlar almak ve önerilerde bulunmak, tasarım alanında eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik öneriler hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak, tasarımcıların telif hakları ile sınai mülkiyet hakları alanında bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması için faaliyet önerileri geliştirmek, tasarımla ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması için önerilerde bulunmak ve proje geliştirmek, Türk Tasarım danışma Konseyi’nin görevlerindan yalnızca birkaçı.
Türk Tasarım Danışma Konseyi, aralarında Sanayi ve Ticaret Bakanı, Kültür Bakanlığı Müsteşarı, Türk Patent Enstitüsü Başkanı, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği Başkanı, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği Başkanı ve Moda Tasarımcıları Derneği Başkanının da bulunduğu 18 kişilik bir katılımla oluşturulacak."

0 yorum: