Bir bu eksikti!

| 29 Kasım 2009 Pazar
"RTÜK'e yayın yasağı yetkisi veriliyor

RTÜK’e, radyo TV’ler için ‘’Yayın yasağı’’ yetkisi veriliyor. Mevcut yasada bu yetki sadece Başbakan ya da görevlendirdiği Bakanda bulunuyor. RTÜK tarafından hazırlanan ve hükümetin görüşüne sunulan yeni kanun tasarı taslağı ile RTÜK’e de, radyo ve TV’lerde ‘’Geçici olarak yayın yasağı’’ yetkisi veriliyor. Halen yürürlükte bulunan kanunda, bu yetki sadece Başbakan ya da görevlendirdiği Bakanda bulunuyor.

Yeni tasarı taslağında, mevcut durumda olduğu gibi, "Millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hâllerde yahut kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda, Başbakan veya görevlendireceği Bakan, geçici yayın yasağı getirebilir" hükmü yer alıyor.

Ancak maddeye eklenen bir fıkra ile, RTÜK’e de yayın durdurma yetkisi veriliyor. Bu yeni hüküm ile "Ayrıca gecikmesinde sakınca bulunan hâller ile, toplumu infiale sevk edecek yayınların yapılması durumunda, Üst Kurulca yayının geçici olarak durdurulmasına karar verilebilir" ifadesi ekleniyor. Böylelikle RTÜK de yayın durdurabilecek."

0 yorum: