Kara Kutu @ Galeri Non

| 26 Kasım 2009 Perşembe


"NON, 25 Kasım – 30 Aralık tarihleri arasında Gökçen Cabadan‘ın ‘Kara Kutu’ adlı solo sergisine ev sahipliği yapıyor.

Kara kutu bize bir uçak kazasından kaza ile ilgili ipuçları verir. Kazadan tek geriye kalan şey belki de bu bilgidir. Bu analiz Freudyen bir süreçtir. Sözü geçen olayı, anı ve mekanı tanımlamak için geçmişteki ipuçlarını malzeme olarak kullanır.

Gökçen Cabadan resim yerleştirmelerinde belirli bir durumu en basit şekilde açıklamak için oluşturulmuş sağlık kitaplarını, örnek aile görsellerini ve hayvan temsillerini tekrar kurgular. Sanatçıya göre bu imajlar bedeni ve nesneleri mükemmelleştirerek bir prototip oluşturur.

Cabadan, bu temsilleri ve yansımaları metamorfozlaştırarak resim nesnelerine dönüştürür. Hızlandırılmış bir görselin boya katmanlarıyla çözümlenmesi ile hızının yavaşlatılması ve imajın bizi zorlamaya çalıştığı anlamının gücünü yitirmesi de söz konusudur.

İdealleştirilmiş görsellerin kendilerinin dışındakini ötekileştirmesi, bu uzay boşluğunda bizi durdukyere sınırlaması ve nereye ait olduğumuzu göstermesi sanatçıya göre kendimizi tanımamız için bir şanstır.

Çünkü boşlukta hiçbir anlamımız yokken bu sınırlar ile kendimizi bir mekanda hissederiz. Fakat, bu sınırların da boşlukta yüzdüğünü unutmassak özgürlüklerimiz elden kaçmayacaktır. Modern insanın, insanlık tarihinin “en iyi insanı” olma iddiasının çekirdek etkilerini, Cabadan’ın kişisel hikayesi ile çalışmalarında bir kazadan arta kalan ipuçları olarak görebiliriz."

0 yorum: