Boykot Derken?

| 20 Ocak 2009 Salı
Boykot:
1 . Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma.
2 . Bir kimse, bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme.

Şekil 1 A'da da görüldüğü gibi boykot, bir ülkeyle amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesmek olarak kabul edilebilir. Ancak bir ülkenin yönetiminin ve/veya askerinin yaptıklarından o ülkenin tüm insanlarını, kültürünü, sosyal hayatını sorumlu tutmak ne derece mantıklı ve tutarlıdır. Buna istinaden bir ülkenin eylemlerinden sorumlu tutulan kültür ve sanat mı olmalıdır? Kültür ve sanatın İsrail'in Gazze'yi bombalamasındaki etkisi, tepkisi, fikri, zikri nedir? İsrail'in Gazze'yi bombalamasının İsrail'li çocukların kitaplarıyla ilişkisi nedir? Bu bağlamda İstanbul Oyuncak Müzesi'nde sergilenecek olan İsrail'in çocuk kitaplarının boykot edilmesinin nedeni nedir? Ya da sualtı fotoğraflarının İsrail ve Gazze arasındaki sorunlarda ne gibi bir etkisi vardır? Bu nedenle sualtı fotoğraflarının sergilenmesini boykot etmek nedendir? Sorunlar ve sorular uzatılabilir, ancak Vasıf Kortun'un Resmi Görüş'te belirttiği gibi bir şeyleri boykot etmeli miyiz? Edersek niye etmeliyiz, nasıl etmeliyiz, hangi temellere dayandırmalıyız? Bence bir şekilde bir şeyleri boykot edeceksek bu diplomatik yollardan olmalı, işin içine kültür ve sanat katılmamalıdır.

0 yorum: