"Cool" is our motto, Sümerbank is our home.

| 11 Mayıs 2010 Salı


İçerisinde birçok arkadaşımın, hocamın çalıştığı ve başka arkadaşlarımın eserlerinin yer aldığı bu sergi mutlaka ziyaret edilmeli. Sümerbank'ın eşsiz atmosferinde "cool" eserler görülmeli, yeni sanat ve düşünce önermeleri izlenmeli.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sanat Yönetimi Bölümü, ART 312 - Sergi Üretimi ve Yönetimi dersi öğrencileri, altı genç sanatçının resim, fotoğraf, enstalasyon ve videodan oluşan çeşitli mecralardaki işlerini "cool" kavramı çerçevesinde sergiliyor.

Cool sözcüğü bir onay terimi olarak tüm dünyada gençlerin ağzında. Günümüze kadar varolan bütün gençlik altkültürlerinin önemli bir öğesi olmayı başaran; ama ailelerin kafasını karıştırmak için sürekli tanım ve görünüm değiştiren bu tavır, değişip duran bir modadan mı ibaret? Yoksa popüler kültürü fethetmekle yetinmeyip, onu aşırı milliyetçi, muhafazakar ve sol akımların tutumuna karşı alkol, sigara, uyuşturucu, seks, müzik ve şiddetin cazibesiyle sarsan bu apolitik isyan tavrı başka bir yaşam tarzının mı habercisi?

Dick Pountain ve David Robinson'ın kavramsallaştırmayı denediği cool kavramını bu sorular üzerine düşünen ve üreten genç sanatçıları bir araya getirmek için öneriyoruz. Büyükleri tarafından apolitik, sorumsuz ve duyarsız olmakla sık sık suçlanan bir kuşağın, aslında hiç de öyle olmadığını gösteren anatomisini gözler önüne seriyoruz. Bu bağlamda odaklandığımız cool sıfatı ile izleyicileri endüstriyel kapitalizmin konformizmine karşı bir çeşit isyan tavrına, günümüzde ise tüketim kapitalizmindeki rekabet baskısıyla mücadele etmeye yarayan bir mekanizmaya dahil etmeye girişiyoruz.

0 yorum: